“Nghìn lẻ một” kiểu lách luật của các công ty bán hàng đa cấp