Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngành điện “thấp thỏm” đối phó với cơn bão số 2 – Nida