Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngành công nghiệp tái chế có thể tạo ra hơn 1.000 tỉ USD