Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2017, VICEM đặt mục tiêu doanh thu hơn 35.000 tỉ đồng