Năm 2016, PVN đối diện với tác động giảm sâu của giá dầu: Bối cảnh “cuộc chiến” giá dầu