Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MobiFone ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình