Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ họp lần thứ 46 Hội đồng LD Việt – Nga Vietsovpetro