Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc với công nghệ cao tại trang trại bò sữa TH

Lễ khánh thành Trung tâm MP8 của trang trại bò sữa TH. Ảnh: P.V
Lễ khánh thành Trung tâm MP8 của trang trại bò sữa TH. Ảnh: P.V