Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa ứng dụng công nghệ sửa chữa lưới điện đang mang điện