Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách hàng chấm 7.52 điểm khi sử dụng điện của EVNNPC