Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huy động gần 5.500 nhân lực dựng cột, kéo điện khắc phục sự cố do bão số 1