Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng ngày hội tiết kiệm điện 2017: Mình thấy lợi thì làm thôi!

Nhân viên Điện lực Tân An giới thiệu các tờ rơi về sử dụng điện tiết kiệm cho ông Hai Nên. Ảnh: AN NHIÊN
Nhân viên Điện lực Tân An giới thiệu các tờ rơi về sử dụng điện tiết kiệm cho ông Hai Nên. Ảnh: AN NHIÊN