Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 800 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí ở Trà Vinh