Hoàn thành công trình trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối