Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàn thành bảo dưỡng lớn hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình