HEINEKEN Việt Nam đóng góp 0,75% vào tổng GDP

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV