Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Happiness concert by Acecook Vietnam” – đêm nhạc giao hưởng vì cộng đồng