Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc vì... 40m dây điện!