Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam