Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giàn khoan tự nâng 90m nước - Bước tiến mới của ngành cơ khí Dầu khí