Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

EVNNPC phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ