Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

EVNNPC đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong 4 tháng đầu năm

Sản lượng điện thương phẩm tháng 4.2017 ước tính đạt 4,62 tỉ kWh. Ảnh PV
Sản lượng điện thương phẩm tháng 4.2017 ước tính đạt 4,62 tỉ kWh. Ảnh PV