Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đưa điện ra cho bà con 3 xã đảo kịp mừng Tết Đinh Dậu