“Đưa điện ra các đảo là nỗ lực đáng ghi nhận của EVNSPC”