Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nhân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng 20 suất quà cho gia đình khó khăn