Doanh nghiệp tư nhân vẫn... tiếp tục “bơi”!

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV