Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn tập phòng chống khủng bố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất