DAP Đình Vũ phản hồi về thông tin “bã thạch cao cực độc”