Đạm Cà Mau trao giải Đặc biệt chương trình Hạt Ngọc Mùa Vàng – Gửi ngàn tri ân