Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Đầu tư gần 90 tỉ đồng sửa chữa lớn