Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Chủ động cung ứng phân bón cho nông dân trước thời vụ