Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2: Người lao động làm nên thành quả doanh nghiệp