Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn TCty Công nghiệp Hóa chất mỏ: Đón Huân chương Lao Động hạng Nhất