Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: 25 năm phát huy truyền thống “Những người giữ lửa“