Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công bố kết quả cuôc thi “Ngày hội tự hào người thợ máy”