Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giúp doanh nghiệp dầu khí gỡ vướng, đảm bảo sản xuất kinh doanh