Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ông Dương Quang Thành: Chúng tôi đang chuyển từ ngành độc quyền sang dịch vụ