Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấp phép xây đường ống khí thiên nhiên lô B - Ô Môn 1,27 tỉ USD

Lễ khởi động chuỗi dự án khí lô B- Ô Môn. Ảnh: P.V
Lễ khởi động chuỗi dự án khí lô B- Ô Môn. Ảnh: P.V