Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân nông thôn ở Hậu Giang