Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Định: Đưa vào sử dụng hệ thống theo dõi và ghi sản lượng điện từ xa