Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo vệ chủ quyền trên biển - nhiệm vụ đặc biệt của PVN