Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bài học từ một công trình biểu tượng