Vượt lên khó khăn do COVID-19, nhiều doanh nghiệp VN30 lãi lớn

Nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng tính bằng lần trong quý III.2020 mặc tình hình COVID-19. Ảnh minh hoạ: K.L
Nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng tính bằng lần trong quý III.2020 mặc tình hình COVID-19. Ảnh minh hoạ: K.L
Nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng tính bằng lần trong quý III.2020 mặc tình hình COVID-19. Ảnh minh hoạ: K.L
Lên top