Vụ ly hôn Trung Nguyên: Nhân viên ông Vũ tố bà Thảo, bà Thảo tố Thẩm phán

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Lên top