Vinh danh tổ chức công đoàn, người lao động tích cực bảo vệ môi trường

Bộ TNMT và Tổng LĐLĐVN ký kết chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Ảnh: PV
Bộ TNMT và Tổng LĐLĐVN ký kết chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Ảnh: PV
Bộ TNMT và Tổng LĐLĐVN ký kết chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top