VinFast hợp tác với ProLogium sản xuất pin thể rắn ở Việt Nam

Lên top