Vinasun báo lỗ trăm tỉ, cắt giảm hàng nghìn nhân viên

Lên top