Vinacomin thoái hết vốn góp tại Cty Vận tải Thủy - Vinacomin

Vinacomin sẽ thoái hết vốn góp tại Cty Vận tải Thủy - Vinacomin. Ảnh: PV
Vinacomin sẽ thoái hết vốn góp tại Cty Vận tải Thủy - Vinacomin. Ảnh: PV
Vinacomin sẽ thoái hết vốn góp tại Cty Vận tải Thủy - Vinacomin. Ảnh: PV