Việt Nam mua hàng tỉ kWh điện từ Lào giúp giảm căng thẳng cung cấp điện

EVN và Tập đoàn Chaleun Sekong hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán điện.
EVN và Tập đoàn Chaleun Sekong hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán điện.
EVN và Tập đoàn Chaleun Sekong hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán điện.
Lên top