Việt Nam có người thứ 3 lọt vào danh sách tỷ phú thế giới

Ông Nguyễn Đăng Quang, ông chủ tập đoàn Masan.
Ông Nguyễn Đăng Quang, ông chủ tập đoàn Masan.
Ông Nguyễn Đăng Quang, ông chủ tập đoàn Masan.
Lên top